اخرین محصولات ثبت شده

فلوچارت فرآیندها

فلوچارت فرآیندها ، در قالب فایل visio و Pdf در 1 صفحه

قیمت : 400,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دستورالعمل کنترل ساعات کاری ، مرخصی و مأموریت

دستورالعمل کنترل ساعات کاری ، مرخصی و مأموریت ، در قالب فایل word و Pdf در 3 صفحه

قیمت : 250,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دستورالعمل کد گذاری مستندات

دستورالعمل کد گذاری مستندات ، در قالب فایل word و Pdf در 3 صفحه

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم پذیرش نمونه اولیه

فرم پذیرش نمونه اولیه ، در قالب فایل word و Pdf در 1 صفحه

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم برنامه ریزی و اجرای نت دستگاهها و تجهیزات

فرم برنامه ریزی و اجرای نت دستگاهها و تجهیزات ، در قالب فایل word و Pdf در 1 صفحه

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس علوم ششم، درس12: جنگل برای کیست؟

طرح درس و روش تدریس علوم ششم، درس جنگل برای کیست؟ در قالب ورد و شامل 8 صفحه. در اين درس زنجيره غذايي و جايگاه هر موجود زنده در آن مرور وبه منظور تعميق آموخته‌هاي قبلي دانش‌آموزان، بر مفهوم ارتباط غذايي بين جانداران تأكيد مي شود. دانش‌آموزان از ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم استعلام بهاء

فرم استعلام بهاء ، در قالب فایل word و Pdf در 1 صفحه

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم درخواست نیرو

فرم درخواست نیرو ، در قالب فایل word و Pdf در 1 صفحه

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم پرسشنامه استخدام

فرم پرسشنامه استخدام ، در قالب فایل word و Pdf در 1 صفحه

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دادخواست الزام به تنظیم سند سه دانگ مشاع مغازه تجاری

دانلود فایل دادخواست الزام به تنظیم سند سه دانگ مشاع مغازه تجاری ، در قالب فایل word و Pdf در 1 صفحه

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال زبان انگلیسی نهم نوبت دوم (خرداد ماه 1402)

نمونه سوال استاندارد خرداد ماه نهم

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسش نامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (MPS)

شرح کامل پرسش نامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (MPS) شامل مبانی نظری، روش اجرا، نمره گذاری و تفسیر

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل